لوازم حرفه اي نورپردازي در عکاسي

لوازم حرفه اي نورپردازي در عکاسي

لوازم حرفه اي نورپردازي در عکاسي

لوازم حرفه اي نورپردازي در عکاسي

لوازم حرفه اي نورپردازي در عکاسي به عبارتي هنر نورپردازي هنر عکاس است و وسايل پيشرفته به تنهايي تاثيري در ثبت زيبايي و بازتاب زيباشناسي يک اثر نخواهند داشت. در اين مقاله با ابزارهايي چون کاسه استاندارد، اسنوت، بارندور، سرپوش لانه زنبوري، کاسه نور پس زمينه، نورهاي اسپات، چترهاي نورپردازي، آکتاباکس ها، سافت باکس ها، کاسه هاي چتر، گوبو، بوم، پانتوگراف ها، سه پايه ها و رفلکتور ها آشنا مي شويم. مقاله در 10 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.