طراحی کافه گالری دو طبقه با طراحی سنتی مدرن ایرانی ( رویت 2021)

طراحی کافه گالری دو طبقه با طراحی سنتی مدرن ایرانی ( رویت 2021)

طراحی کافه گالری دو طبقه با طراحی سنتی مدرن ایرانی ( رویت 2021)

طراحی کافه گالری دو طبقه با طراحی سنتی مدرن ایرانی ( رویت 2021)

این پروژه حاصل چند ماه طراحی و چند ساعت استفاده از نرم افزار های رویت و پلاگین انسکیپ است. در پوشه این فایل 23 عدد رندر از فضای داخلی و خارجی وجود دارد. 2 عدد سکشن و پلان با اندازه و فایل اصلی پروژه و راهنما قرار دارد دقت داشته باشید برای اجرای پروژه به بهترین شکل باید رویت 2021 و پلاگین انسکیپ داشته باشید. جهت سفارش پروژه به جیمیل روبرو پیام بدید. WWW.echeph78@gmail.com