دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشیکاری لعابدار با نقش هندسی-کد 2174

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشیکاری لعابدار با نقش هندسی-کد 2174

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشیکاری لعابدار با نقش هندسی-کد 2174

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشیکاری لعابدار با نقش هندسی-کد 2174

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشیکاری لعابدار با نقش هندسی-کد 2174
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:1992*2880 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …