کارت فیزیکی تامین اجتماعی آمریکا

کارت فیزیکی تامین اجتماعی آمریکا

کارت فیزیکی تامین اجتماعی آمریکا

کارت فیزیکی تامین اجتماعی آمریکا

سلام شماره تأمین اجتماعی (به انگلیسی: Social Security number) یک شماره ۹ رقمی در ایالات متحده است که برای شهروندان آمریکا، اقامت دائم و موقت (کار) صادر می‌شود. این شماره توسط اداره تامین اجتماعی مستقل از دولت ایالات متحده آمریکا برای افراد صادر می‌شود . و هویت افراد را مشخص می‌نماید. هدف اصلی آن ردیابی افراد برای مقاصد تأمین اجتماعی است. موارد استفاده از این کارت جهت دور زدن تحریم هاست برای ثبت نام و تایید آدرس در سایتهایی که امکان ثبت نام به هموطنان عزیز را نمیدن . قیمت کارت های خام