پلی بک آهنگ شمالی قاسم ابادی ارکستی

پلی بک آهنگ شمالی قاسم ابادی ارکستی

پلی بک آهنگ شمالی قاسم ابادی ارکستی

پلی بک آهنگ شمالی قاسم ابادی ارکستی

خاص ترین و کمیاب ترین پلی بک شمالی و قاسم ابادی سپیده جانم و بوشو بوشو و سوری سوری ارکستی و با کیفیت بالا و بهترین سمپل و ریتم ویژه هنرمندان و دیجی های عزیز که مشکل پسند هستند