نت فارسی آهنگهای خارجی

نت فارسی آهنگهای خارجی

نت فارسی آهنگهای خارجی

نت فارسی آهنگهای خارجی

بسته نتهای فارسی آهنگهای خارجی پکیج 5 تایی نُت فارسی آهنگهای خارجی بصورت دو ر می فا ، دقیق و کامل و زمانیندی شده در فایل pdf گلچین پنج نُت فارسی معروف آهنگهای خارجی پر انرژی در سبک تکنو جهت نوازندگی آسان و دقیق برای مبتدی تا حرفه ای ، از محصولات آسان نُت محتوای بسته: در یک فایل فشرده زیپ 1 – نت فارسی آهنگ راسپوتین با آکورد از بانی ام 2 – نت فارسی آهنگ مابیکر با آکورد از بانی ام 3 – نت فارسی آهنگ اکوآدور ساچ با آکورد سبک تکنو 4 – نت فارسی آهنگ از مگنتیک