مجموعه 153 نت آهنگ ایران و جهان

مجموعه 153 نت آهنگ ایران و جهان

مجموعه 153 نت آهنگ ایران و جهان

مجموعه 153 نت آهنگ ایران و جهان

این مجموعه شامل گلچینی از آهنگهای زیبا و آسان ایران و جهان میباشد. این آهنگ ها به صورت متدیک از قطعات آسان، تا جدی تنظیم شده اند.