فایل DXF ساعت رومیزی فنری

فایل DXF ساعت رومیزی فنری

فایل DXF ساعت رومیزی فنری

فایل DXF ساعت رومیزی فنری

فایل آماده برش لیزر ساعت رومیزی فنری فرمت فایل DXF فایل ها تست شده. بر مقیاس ضخامت مدیاتون 3میلیمتر ویا 2.8 میلیمتر است. سفارشی طراحی انجام میدم. فقط پیام از طریق تلگرام 09368629199