فایل DXF جا شکلاتی شماره 01

فایل DXF جا شکلاتی شماره 01

فایل DXF جا شکلاتی شماره 01

فایل DXF جا شکلاتی شماره 01

فایل آماده برش لیزر جا شکلاتی شماره 01 فرمت فایل DXF فایل ها تست شده. بر مقیاس ضخامت مدیاتون 3میلیمتر ویا 2.8 میلیمتر است. سفارشی طراحی انجام میدم. فقط پیام از طریق تلگرام 09368629199