طرح گسترده ی انار کاغذی

طرح گسترده ی انار کاغذی

طرح گسترده ی انار کاغذی

طرح گسترده ی انار کاغذی

سلام اگر دوست دارید با دستان خودتان یک انار کاغذی بسازید، طرح گسترده ی انار را تهیه و پرینت کرده و بسازید و از ساخت و ساز توسط خودتان و کودکان و یا هدیه به دوستان و عزیزانتان لذت ببرید و کیف کنید. 1. اگر دوست داريد انارهاى رنگى بسازيد، فايل را روى كاغذهاى رنگى A4 و اگر هم دوست دارید انار را بعد از ساخت، رنگ آمیزی نمایید، فایل را روی کاغذ سفید A4 پرینت بگیرید و بعد از ساخت انار، آن را با ابزارهاى نقاشى، رنگ آميزى كنيد. 2. سعی کنید صفحه ی حاوی طرح گسترده را بر روی كاغذ 200 گرم پرینت کنید تا مقاومت و استحكام لازم را جهت ساخت داشته باشد؛ البته هيچ الزامى نيست و باقی صفحات را می توانید بر روی کاغذ تحریر پرینت کنید یا از روی مانیتور یا گوشی