سمند LX دولتی ( پلاک قرمز)

سمند LX دولتی ( پلاک قرمز)

سمند LX دولتی ( پلاک قرمز)

سمند LX دولتی ( پلاک قرمز)

ویژه ی بازی GTA sa ادیتور : مهدی پارسا منبع : newgta.blogfa.com قیمت : 10.000 ت نمره کیفیت : 20/20 هندلینگ : 20/20