ست کردی فارسی pa2 و بالاتر

ست کردی فارسی pa2 و بالاتر

ست کردی فارسی pa2 و بالاتر

ست کردی فارسی pa2 و بالاتر

ست کردی فارسی برای pa2 و سایر مدل های بالاتر *** این ست همه ریتم وصدا و سمپل جهت اجرای برنامه های کردی رو داراست *** شامل ریتم های گریان/چپی/سه جار/ شکاک/ ضرب/دهل/ریتم باکس/بوس و … *** انواع صداهای استرینگ/انبان/فلنجر/سرنا/دوزله/بالابان/نی/شمشال/مشک و … *** توضیح اینکه تعداد کمی هم ریتم فارسی رو داره در حد نیاز