بانک ملت شعبه ی سن آندریاس ! (محله جدید)

بانک ملت شعبه ی سن آندریاس ! (محله جدید)

بانک ملت شعبه ی سن آندریاس ! (محله جدید)

بانک ملت شعبه ی سن آندریاس ! (محله جدید)

نام محصول : بانک ملت ( محله جدید ) ویژه ی GTA sa سازنده : مهدی پارسا منبع newgta.blogfa.com قیمت 10.000 ت این مد شامل یک محله ی کامل برای GTA است محله ای که شامل تابلوهای جدید و ایرانی، آرایشگاه ایرانی، بانک ملت ، کتابخانه ایرانی ، سوپرمارکت ایرانی و …