دانلود دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2186

دانلود دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2186

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2186

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2186

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2186
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:3767*2293 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …

جزئیات بیشتر / دانلود
دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2186

دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2186

مشخصات فايل
نام فايل:دانلود تصویر با کیفیت نمایی از کاشی کاری کاخ گلستان -کد 2186
نوع فايل:استوک
پسوند فايل اصلي:JPEG
پسوند فايل فشرده:ZIP
ابعاد فایل:3767*2293 PIX
کيفيت:300 DPI
(با توجه به تصویر دوم و برگنمایی 100% روی بخشی از تصویر،تشخیص کیفیت به عهده خریدار میباشد)

هیچگونه محصول فیزیکی ارسال نمیشود.
توجه:برای دانلود فایل فقط از کامپیوتر استفاده کنید
نکته:پس از دانلود فايل را ابتدا از حالت فشرده خارج کنيد.
 …